top of page

Acerca de

Wist je dat als je je hele lichaam onder een elektronenmicroscoop zou leggen, je zou zien dat 99,999% van je lichaam uit lege ruimte bestaat? Het materiële deel is een hoop atomen die rondvliegen in een veld van leegte.

Het lichaam bestaat dus uit ontelbare snel bewegende energiedeeltjes die niet permanent zijn, volledig onafhankelijk zijn en zweven door ruimte en tijd. Op atomair niveau voegen atomen zich samen tot moleculen, die een welomlijnde geometrische structuur hebben.

Hoe komt het dat het lichaam niet uit elkaar valt? Wat maakt dat deze energiedeeltjes bepaalde frequenties aanhouden en specifieke vormen aannemen?

Dit is te danken aan het bestaan van een intelligent zelforganiserend energieveld, SOEF (self organising energy field). Volgens Dr. Gabriel Cousens creëren en voeden deze velden de blauwdruk van levende organismen. Zodra ze de virtuele toestand verlaten, zijn ze in staat het menselijk lichaam op alle niveaus te organiseren - van cellulaire structuren tot orgaansystemen en zelfs tot  fijnstoffelijke lichamen.

Rupert Sheldrake, een Britse bioloog, beweerde dat DNA niet bepalend is voor de creatie van de vorm. Hij stelt dat de vormen van zelforganiserende levende dingen tot stand komen onder invloed van morfische velden. Deze velden hebben morfische resonantie - cumulatief geheugen van overeenkomstige systemen door alle culturen en eeuwen heen. Hierdoor zal een dier- of plantensoort zich niet alleen herinneren hoe ze eruit behoort te zien, maar ook hoe ze zich behoort te gedragen.

Nieuw onderzoek naar DNA toont aan dat het rechtstreeks energie van deze velden zendt, ontvangt en leest.

SOEF's worden voorzien van energie die bekend staat onder verschillende namen: kosmische energie, prana, goddelijke energie.... Boeddhisten noemen het de leegte. De moderne natuurkunde heeft gekozen voor de naam: nulpuntenergie.

De onbegrensde, vormloze nulpuntenergie condenseert tot tachyon energie om vandaar te vertragen dan tot de snelheid van het licht. Tachyon energie beweegt zich op dat moment sneller dan licht en gaat vooraf aan alle frequenties. Ze heeft geen frequentie en als energie die sneller is dan het licht heeft ze dus ook geen trilling, maar ze bezit wel alle frequenties in aanleg.

De SOEF's zetten Tachyon energie om in de frequenties die vereist zijn voor de specifieke vorm die bij dat SOEF behoort. De frequentie van deze vibratie bepaalt het karakter en de kwaliteit van de vorm. Het is het verschil in frequenties dat maakt dat de vormen van elkaar verschillen. De frequentie van het botweefsel is anders dan die van de nieren. Het verschil in vibratie maakt dat de elektronen andere verbindingen maken en daardoor verschillende atomen creëren en zo ook oneindig veel verschillende vormen worden. Het enige wat alle vormen gemeen hebben, is dat ze trager dan de lichtsnelheid bewegen.

 

Het nulpuntveld is een informatieveld. Een ruimte van collectief bewustzijn. Ons lichaam 'leest' deze informatie en interpreteert ze voor ons in de fysieke werkelijkheid. 

Wanneer we ons met een bepaalde focus met dit veld verbinden, kan de potentiële energie aangewend worden om datgene te creëren waarop we ons richten. Vanuit het oogpunt van de kwantumfysica, beginnen de deeltjes zich te vormen volgens het idee waarop we ons richten. Als we snel van het idee afstappen, zullen de energiedeeltjes zich versnipperen in het nulpuntveld, maar blijven ze wel de informatie meedragen.

Het kwantumniveau van de werkelijkheid is geen lokaal en onbeduidend aspect van de schepping. Het is overal om ons heen en het is het meest fundamentele niveau van de schepping.

Het menselijk energieveld staat in wisselwerking met en beïnvloedt het nulpuntveld om ons heen, en de energie van onze overtuigingen en intenties wordt in ons energieveld geplaatst omdat ze worden bepaald door de energie van onze gedachten en emoties.

Albert Einstein en Nikola Tesla bestudeerden lange tijd het ontstaan van de materiële wereld. De theorie komt er in principe op neer dat het menselijk lichaam bestaat "als neergeslagen vanuit een onzichtbare, onbegrensde totaliteit van volmaakte orde".

Materie ontstaat dus wanneer nulpuntenergie condenseert tot tachyonenergie, die op haar beurt in frequentie-energie wordt omgezet. Met andere woorden, de ideeën en informatie uit de nulpuntenergie worden omgezet tot materie via een proces van continue energieverdichting, van zeer fijne, subtiele structuren tot de grootste verdichting, namelijk de materie.

Tachyon energie is de verbindende energie van het universum en is verantwoordelijk voor het ontstaan van alle vormen op aarde. Het is de verbindende schakel in de energiestroom die vanuit de oneindige vormloosheid uitmondt in de volmaakte vorm. We noemen deze stroom het energetisch continuüm.

Vergelijk dit met de projectie van een film. Een filmrol bevat duizenden plaatjes met stilstaande beelden die in een bijzonder snel tempo achter elkaar op het beeldscherm worden geprojecteerd, zodat we een vloeiend beeld waarnemen. Wij zien slechts het resultaat van deze projectie. Wij zien niet de projectie van de verschillende beelden apart. Dit is te vergelijken met een ononderbroken stroom van energie uit het nulpuntveld, die steeds dichter wordt tot zij materie vormt.

Het menselijk lichaam is het eindproduct van een energetisch continuüm dat begint in de nulpuntenergie, zich tot toenemende verdichting in verschillende lichamen manifesteert en uitmondt  in de atomaire structuur van het fysieke lichaam. Dit proces vindt permanent plaats. Dit betekent dat ons lichaam van moment tot moment door het energetisch continuüm wordt gecreëerd en in stand wordt gehouden.

Met andere woorden, de werkelijkheid verschijnt en verdwijnt uit de (kwantum)vorm. Dit betekent dat we de helft van de tijd vormloos kunnen zijn. De blauwdruk die de herschikking van ons lichaam regisseert telkens als we letterlijk opnieuw materialiseren, is bewustzijn.

Ons lichaam is een holografische projectie van ons bewustzijn en het is de optelsom van onze overtuigingen over onszelf. Deze overtuigingen, indien negatief, creëren blokkades in de energiestroom. Als we onze overtuigingen over onszelf kunnen veranderen, en daardoor de energie kunnen veranderen die ons energieveld bepaalt, kunnen we de energetische blauwdruk veranderen waarmee ons lichaam in verbinding staat.

"Wat wij gewoonlijk ziekte noemen, is eigenlijk geen ziekte, maar slechts een symptoom, een lichamelijke uitdrukking ervan. Ziekte is eerder een disharmonie in het bewustzijn, een teken dat iemand buiten zijn natuurlijke orde is getreden - een verstoring van de hele persoon, niet alleen van zijn lichaam." (~ Kurt Tepperwein)

Dus wat is gezondheid?

De onverstoorde verdichting van energie vanuit de perfecte blauwprint tot haar materiële manifestatie.

In 1989 ontving David Wagner (ook bekend als Tachyon-Man), terwijl hij mediteerde, een download van de Bron - een blauwdruk van instructies over hoe verbinding te maken met wat wij nu herkennen als de energie die vóór de frequentie bestaat (tachyon energie). Erkend als de bron van alle energie in het universum, verantwoordelijk voor het leveren aan de trager-dan-licht wereld van alles wat nodig is om de wereld van vormen te scheppen zoals wij die kennen. David ontdekte dat wanneer deze natuurlijke stroom van tachyon energie wordt onderbroken of het energiesysteem in een biologisch systeem gefragmenteerd raakt, het systeem begint te falen. Zijn werk heeft ook bewezen dat een vervangende tachyonenstroom, in de vorm van getachyoniseerd materiaal, het systeem overbrugt en voedt, en het voorziet van de energieën die nodig zijn om energetisch terug te keren naar heelheid en gezondheid, en als dit mogelijk is, volgt het fysieke lichaam, en worden genezing en evenwicht hersteld.  Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat de natuurlijke drang van het systeem is om terug te keren naar de perfecte vorm binnen het energiecontinuüm. Onvermijdelijk noemde hij zijn ontdekking tachyonisatie.

Bij het tachyoniseren wordt tijdens een 14 dagen durend proces de submoleculaire structuur van natuurlijke materialen veranderd, zodat ze een antenne van tachyonenergie worden. Zo hebben deze materialen een indrukwekkend effect op elke levende structuur die uit evenwicht is geraakt en dus in chaos verkeert (pijn, veroudering, ziekte). Bij contact met tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie.

Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van één en hetzelfde getachyoniseerd product.

Het proces omkeren van verval houdt in dat een ziek of pijnlijk lichaam geheeld wordt, dat een verjongingsproces inzet en dat er een continue ontwikkeling plaatsvindt in de richting van vervolmaking, bewustzijnsverruiming en een versnelde spirituele ontwikkeling.

Tachyon producten (via mij is de prijs - 10%) doen niets meer of minder dan verstoorde energievelden weer in balans te brengen, ze vanuit chaos weer tot orde te brengen. Je hoeft geen uitgebreide gebruiksaanwijzing te lezen of veel kennis van zaken te hebben om met tachyon aan de slag te gaan.

Voor elke klacht is een passend middel of product die allemaal even simpel te gebruiken zijn. Een getachyoniseerde slaapmat bijvoorbeeld beschermt je ’s nachts – wanneer je lekker ligt te slapen - tegen straling en brengt je energievelden in balans waardoor je uitgerust en ‘schoon’ wakker wordt.

Maar zo’n zelfde mat kun je ook over je autostoel leggen wanneer je een lange afstand af moet leggen; gebruik hem over de zitting van je vliegtuigstoel om de jetlag te beperken en slaap er in je hotel op om je ver van huis net zo fijn als thuis te voelen.

 

Alle producten vindt je hier:

https://shop.planet-tachyon.com/#a_aid=monikab&a_bid=f06a8119

Het zelfde geldt voor:

een verband, een sjaal, een meditatiedoek:

https://shop.planet-tachyon.com/tachyonized-pashmina-scarf/#a_aid=monikab&a_bid=34b83fbe

 getachyoniseerd water, een getachyoniseerde hanger of sleutelhanger:

https://shop.planet-tachyon.com/tachyon-pet-pendant/#a_aid=monikab&a_bid=7ef774b1

oogmasker deluxe:

https://shop.planet-tachyon.com/tachyonized-eye-mask-deluxe-ear-plugs/#a_aid=monikab&a_bid=5de3cf28

5G Tachyon Freedom Pendant

https://shop.planet-tachyon.com/5g-tachyon-freedom-pendant/#a_aid=monikab&a_bid=11674789

ruimte-energie neutrelisator

https://shop.planet-tachyon.com/tachyonized-sun-spots-set-of-4-the-worlds-most-powerful-room-energy-neutralizer-1/#a_aid=monikab&a_bid=220bb406

 Noem maar op, werkelijk alles is multi-inzetbaar, het gaat in principe een leven lang mee en het is overal mee naar toe te nemen. Zelfs het krachtigste thuisproduct, de cocoon, kan in een schoudertasje mee op reis.

https://shop.planet-tachyon.com/tachyonized-personal-cocoon-ultra/#a_aid=monikab&a_bid=81c6130c

of:

https://shop.planet-tachyon.com/tachyonized-personal-cocoon/#a_aid=monikab&a_bid=80f28791

Het mooiste is dat bijna iedereen voor tachyon kiest of het gaat gebruiken om kwalen te verminderen, terwijl tachyon uiteindelijk iets veel belangrijkers doet: het veroorzaakt een toename van het bewustzijn. Naarmate je energievelden meer in balans komen, neemt de frequentie waarmee je resoneert op een gegeven moment toe.

Bij de betaling typ in "coupon code" monikab en 10% zal worden afgetrokken

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page